CSInt Tanácsadó Kft» Tréningek » Vezetői tréningek
Vezetői tréningek

Vezetői tréning

» Kinek ajánlott
» Mit tanulnak
» Tréningtípusok
» Áttekintés
» Időpontok - jelentkezés

» Prospektus letöltése

Ha exkluzív vállalati tréningünk iránt érdeklődik, kérjük, keressen meg minket telefonon vagy
e-mailben!

» e-mail

Ügyfeleinktől megkérdeztük, hogy miért ajánlanák másoknak is ezeket a tréningeket?

"Az előadó nagyon jó volt. Felkészült, jól strukturált anyagot prezentált."

"A hangulat megteremtése, a nyitó játék."

"Informális légkör, nem előadás jelleg, szellemileg nem annyira fárasztó."

"Közvetlen hangulat, jókedvű társaság. Teszt, és ami abból kikövetkeztethető volt."

"Interaktív volt, bevonta a résztvevőket a közös munkába, váltogatták az anyag feldolgozásának módszereit."

"A bemelegítő gyakorlat, a légkör, a trénerek csoportra hangolódása, a jelzésekre való odafigyelés, reagálás, határok kezelése, egyértelmű kommunikáció."

"A már meglévő vagy ösztönös tudás rendszerezése."

"Teljesen új dolgok, megközelítések elsajátítása."

"Kötetlen, interaktív kommunikáció."

"Saját megismerés miatt segít helyretenni, besorolni bizonyos döntési helyzeteket."

"Helyzetfüggő döntések, vezetői döntések."

"Döntéshozatal, személytípusok."

"A tréner szakmai felkészültsége és összeszedettsége! Új gondolkodásmód elindítására kiválóan alkalmas."

"Profi volt! Életszagú! Földön járt, tanulságos!"

"Szituáció szerinti döntés; stílusok, motiváció."

"Döntéshozatal! Nem unalmas és sokat adó tréning!"

"A tartalom
."

"Vezessen - Itt és most!"

Hunyja le egy pillanatra a szemét, és képzelje maga elé az ideális vezetőt! Ki jelenik meg a lehunyt pillák alatt? Egy híres történelmi személyiség, nagy államférfi vagy hadvezér, mint például Julius Caesar, Hunyadi Mátyás vagy Winston Churchill? Esetleg kiemelkedő spirituális, vallási vezető, olyasvalaki mint a Dalai Láma, II. János Pál vagy Calcuttai Teréz anya? Netán a tudomány, a művészet, a gazdaság nagy hatású vezetői: a biológus Konrad Lorenz, a filmrendező Szabó István vagy Bill Gates, a Microsoft elnöke? Esetleg személyesen ismer olyan kiemelkedő vezetőt, akit példának tekinthet? Vagy éppen ellenkezőleg: csak a hatalmukkal visszaélő, méltatlan vezetők rossz példáira tud gondolni?

Ahogyan nincs két egyforma szervezet, nincs két egyforma vezető sem. Más vezetői képességek szükségesek egy új vállalkozás megalapításához, mint egy régóta sikeresen működő cég folyamatainak tökéletesítéséhez. Másfajta munkát kíván egy néhány hónapig tartó beruházási projekt megvalósítása, illetve egy kisebb munkahelyi csoport hosszú távú irányítása. Máshogy kell a vezetőnek dolgoznia a piaci versenyben, és megint máshogy egy közintézmény élén. Egy valami azonban közös a vezetői feladatokban: különleges, egyedi kihívást jelentenek, melyben a vezetőnek "itt és most" kell helytállnia.

Az "Itt és most!" vezetői készségfejlesztő tréning abból a felismerésből indul ki, hogy a vezetői munka akkor hatékony, akkor teremt értéket a szervezet, a beosztottak, és a vezető számára is, ha a vezető világosan felméri a megoldandó feladatot, és pontosan azokat az eszközöket alkalmazza, melyeket a feladat megkíván. Ahhoz pedig, hogy a vezető az eszközök közül választani tudjon, ismeretek és készségek széles arzenáljával kell rendelkeznie.

A vezetői ismeretek és készségek négy területre vonatkozhatnak:

 • a szervezetre, melyben a vezető dolgozik,
 • a szervezet tágabb környezetére (pl. jogi és piaci környezetre),
 • a vezetett csapatra, annak tagjaira,
 • saját magára a vezető személyre (vezetői önismeret).

Az "Itt és most!" tréning támogatást nyújt abban, hogy a vezető mindezen területeken gyarapítsa ismereteit, javítsa készségeit. Kérdésfeltevésre, helyzetértékelésre, tudatosságra bátorítja a vezetőt, bővíti vezetői készségeinek arzenálját, és mintákat biztosít számára ahhoz, hogy egy konkrét vezetési helyzetben a megfelelő megoldást válassza.

Kinek ajánlott a részvétel

Az "Itt és most!" vezetői készségfejlesztő tréninget bármely szakmai ágazatban dolgozó vezetőnek ill. vezetői csapatnak ajánljuk. Az alábbi szervezeti helyzetekben különösen hasznos a tréning által nyújtott támogatás:

 • új vezetői kinevezés, előléptetés,
 • a vezetett szervezetben, szervezeti egységben bekövetkező változás (pl. új beosztottak érkezése, feladatkörök változása, tevékenységi kör bővítése),
 • a szervezet környezetében bekövetkező változás (pl. új jogi szabályozók, piaci versenytársak megjelenése),
 • gyakorló vezetői helyzetben, az ismeretek és készségek szinten tartása, frissítése, elmélyítése céljából.

Milyen ismereteket és készségeket szereznek a résztvevők

 • Megismerik a csoportműködés sajátosságait, és tudatosítják a saját maguk által vezetett csoportban zajló folyamatokat.
 • Megismerik a jellemző szervezeti típusokat, és azonosítják saját szervezetük jellegzetességeit.
 • Felmérik a tágabb környezet (pl. jogi és piaci környezet) szervezetükre és vezetői feladataikra vonatkozó hatásait.
 • Megismerik a helyzetfüggő vezetés modelljeit, és megtanulják azokat alkalmazni.
 • Megismerik a konfliktuskezelés modelljeit, és megtanulják azokat alkalmazni.
 • Elmélyítik vezetői önismeretüket.
 • Elsajátítják a vezetés számos gyakorlati fogását:
  • munkaköri feladatok tisztázása,
  • beosztottak motiválása,
  • feladatok delegálása és a végrehajtás ellenőrzése,
  • hatékony értekezletek vezetése,
  • időgazdálkodás és határidők betartása.

Tréningtípusok

 • Exkluzív vállalati
  Két napos tréning exkluzívan, egyetlen cég munkatársainak saját oktatótermükben vagy külön helyszínen. Utóbbi remek csapatépítő eszköz is a közös munka révén.
 • Ismétlő
  Egynapos tréning az "Itt és most!" vezetői készségfejlesztő tréninget korábban elvégzett résztvevők számára a tapasztalatcsere, az elsajátított ismeretek felelevenítése és jobb rögzítése érdekében.
 • Műhelymunka
  Félnapos gyakorlati foglalkozás, az "Itt és most!" vezetői készségfejlesztő tréninget korábban elvégzett résztvevők számára a tapasztalatcsere, az elsajátított ismeretek begyakorlása és elmélyítése céljából.
 • Üzleti konzultáció
  Az ismeretek birtokában a cég üzleti tevékenységének hatékonyabbá tételére.

Tréning áttekintés

Az "Itt és most!" vezetői készségfejlesztő tréning programja az alábbi, szorosan egymásra épülő modulokból áll.

 • Kép a vezetőről
  A résztvevők tréneri irányítással megfogalmazzák mindazon elképzeléseiket, melyek a vezetői szerepre, vezetői személyiségre vonatkoznak. Azonosítjuk és csoportosítjuk a vezetői képességeket, tulajdonságokat. Feltárjuk és eloszlatjuk a vezetőkkel kapcsolatos hiedelmeket.
 • Tréningcélok megfogalmazása
  A résztvevők megfogalmazzák a tréninggel kapcsolatos egyéni és csoportos céljaikat. A trénerek és maguk a résztvevők is mindvégig ezen célok megvalósításán munkálkodnak a tréning során. A tréning végén visszatérünk a célok értékelésére.
 • A csoportműködés sajátosságai
  A résztvevők megismerkednek a csoportdinamika és a csoportpszichológia néhány fontos, a gyakorlatban alkalmazható elvével. Felvázolják a csoportok életpályáját, azonosítják a saját maguk által vezetett csoport helyét az életpályán. Megismerkednek a jellegzetes csoportszerepekkel, feltárják saját vezetői szerepük jellemzőit.
 • Szervezeti típusok
  A résztvevők megismerik a legfontosabb szervezeti típusokat, valamint az egyes szervezeti típusokban jellemző vezetői szerepeket, elvárásokat. Azonosítják saját szervezetük típusát.
 • Környezeti hatások a vezetésben
  A résztvevők felmérik a saját szervezetüket és feladatukat befolyásoló környezeti hatásokat, megtanulják mérlegelni ezek hatását vezetői munkájukra.
 • Helyzetfüggő vezetés
  A résztvevők betekintést nyernek a helyzetfüggő vezetés elméletébe, felmérik saját jártasságukat a területen. Eszközökkel gazdagodnak a helyzetfüggő vezetés gyakorlati megvalósításához: megtanulják felismerni és tudatosan kezelni az egymástól eltérő vezetési helyzeteket.
 • Vezetői konfliktuskezelés
  A résztvevők betekintést nyernek a vezetői konfliktuskezelés elméletébe, felmérik és fejlesztik saját konfliktuskezelési stratégiáikat.
 • Vezetői gyakorlatok
  A résztvevők gyakorlati feladatokat oldanak meg, és esettanulmányokat vizsgálnak át, melyeken keresztül eszközökkel és technikákkal ismerkednek meg különböző vezetői területeken.

Jelentkezés Vezetői tréningek

Ha exkluzív vállalati tréningünk iránt érdeklődik, kérjük, keressen meg minket telefonon vagy e-mailben!

» e-mail

Exkluzív vállalati tréningek
Öt vagy több főből álló vezetői csapattal rendelkező cégek számára javasoljuk a kizárólag saját munkatársaik részére megrendezésre kerülő tréningjeinket. Igény szerint külön helyszínen is vállaljuk a tréning megtartását, akár több turnusban és hétvégén is. A tréning páratlan gyakorlati tapasztalatai mellett kiváló csapatépítő eszköz is egyben. Ezeket a tréningeket a résztvevők számától függően, testre szabott áron vállaljuk. A tréningekre a szakképzési hozzájárulás igénybe vehető. Ha ilyen tréningjeink iránt érdeklődik, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

© CSInt Tanácsadó Kft.       ISDN Tel/fax: (1) 207-6277       E-mail: info@csint.hu

A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult megeXTReMe Tracker

CSINT - Tanácsadó Kft CSINT - Tanácsadó Kft Tréningek Jelentkezés created by Dupai Tanácsadás Referenciák Hírlevél Fotógaléria