CSINT » Tanfolyamok » Értékesítési tanfolyamok » Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyam
Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyam

Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyam

» Kinek ajánlott
» Mit tanulnak
» Miért éri meg
» Tanfolyamtípusok
» Áttekintés
» Időpontok - jelentkezés

Ügyfeleinktől megkérdeztük, hogy miért ajánlanák másoknak is ezeket a tanfolyamokat?

"A gyakorlatiassága, testreszabhatósága miatt."

"A módszer tetszett. Olyan kérdéseket vetett fel, amik egyébként elsikkadtak volna."

"1. Az eddigi -ösztönös- ismereteket rendszerbe foglalta. 2. Folyamatos elemzést tesz lehetővé."

"A problémamegoldás, értékesítési feladatok elemzése."

"A tartalom, mert rendszert alkot, logikus, érdekes és számomra új volt. Bizonyos vagyok benne, hogy nem csak értékesítési munkánál lehet alkalmazni számos elemét."

"Szerkezete, összefogottsága."

"Jó volt más szemlélet szerint felosztani a partnereket, a tanfolyam gondolatébresztő volt számomra."

"Megmutatták, hogyan kell logikusan, minden részletre kiterjedően felépíteni egy új partnert kereső stratégiát."

"A mindennapok során használt értékesítési technikákat szervezeti egységben láthattuk, mely segít a tudatos eladásban."

"Új szempontok szerinti megközelítést tanít, amely az élet számos területén alkalmazható."

"Értékesítési tölcsér, prioritások, vevők azonosítása, edző szerepe."

"El tud indítani a megoldás felé, ha megakadok a munkám során, de az életem más területén is, akár a magánéletben is segítséget nyújt, ha behelyettesítem a szereplőket."

"Az esetlegesen már meglévő információkat rendszerben láttatta a módszer, ezáltal új információt (néhol jelentést) nyertem."

"Az ügyféljellemzés."

"Egy adott üzleti szituáció teljes elemzésén keresztül jutottam el a következtetésig és egy akcióterv elkészítéséig. A komplex elemzés részfeladatait alkalmazni tudom a napi munkám során."

"Az oktatóanyagok előkészítettsége, minősége és a tanfolyam módszere."

"Tetszett a megközelítés, a gondolkodásmód. A módszer, az elemzés az élet bármely területén alkalmazható..."

"Vásárlást Befolyásoló Személyek meghatározása, minősítése, időtervezés, munkalap használata. Kétkedés felkeltése: az önkontroll és a megszerzett eddigi ismeretek módszeres és következetes alkalmazása."

"Ahogy a gyakorlati tudás és tapasztalat elméleti és profi megfogalmazódást nyert."

"Könnyen érthető, jól felépített elmélet-gyakorlat arány: komplex."

"Interaktív módon folyt az oktatás életszagú példákkal."

"Az előadó folyamatosan és határozottan beszélt. A kérdésekre konkrétan válaszolt."

"Szerkezete, összefogottsága."

"A metodika. Az értékesítési tölcsér és figyelési sorrendje."

"Az, hogy rádöbbentett a folyamatos munkavégzés (elemzés) szükségességére."

"Jó előadás volt, a gyakorlatok feldobták."

"Világos áttekintés."

"Korrekt, egymásra épülő előadás volt. Tárgyilagos hangvétel."

"Amit a gyakorlatban esetlegesen már alkalmazunk, most annak a szépen összefoglalt elméleti vonatkozásait is láttuk."

"A célratörő, az értékesítés eredményességének irányába mutató megközelítés. Ambiciózus, átfogó."

"Gyakorlatban használható módszertan."

"Jó áttekintést adott az értékesítés könnyebb lebonyolításához."

"A módszer, mely lehetővé teszi a munka során felmerülő problémák elemzését, rendszerezését."

"Vevői szerepek, nyer-nyer mátrix, illetve helyzet kialakítása manipulálás nélkül."

"Az elemzés, a pozíció vizsgálatának fontossága."

"Fogyasztói kapcsolatok építése, döntéshozóhoz eljutni."

"Egy kiegyensúlyozottan érdekes és aktív előadás."

"Agresszív vevő kezelése."

"Döntéshozó megkeresésének módszere."

"Az elsajátítható módszer a problémakezelésre."

"A döntéshozó személy feltárása, fontossága."

"Gazdasági vevő fontossága, kibenléte."

"A tréner az elméleti anyagot szépen átültette a céges specialitásokra."

"Globális átgondolása a lead-nek."

Tényleg a komplex eladási folyamatra koncentrál a tanfolyam. Iparági szakmai tapasztalattal rendelkező tréner."

"Koncepció, maga az eszköz."

"Vásárlást Befolyásoló Személyek kategorizálása, ennek átgondolása és alkalmazása minden egyes értékesítés alkalmával."

"A struktúrát biztosító folyamatábra és annak használata."

"A tudatos, komplex értékesítési szemlélet."

"Az előadó nagyon jó volt. Felkészült, jól strukturált anyagot prezentált."

"Az ismeretanyag rendszerbe foglalása, a tudatos eladás megtanulása."

"Alapos, összeszedett."

"Rendezettség, profi hozzáállás."

"Gördülékeny előadásmód."

"Jól felkészült, nagyon részletes volt."

"Kérdezési technikák. A tudatosítás folyamata."

"Kérdezéstechnika, módszeresen végigvinni valamit az elejétől a végéig."

"A már meglévő vagy ösztönös tudás rendszerezése."

"Teljesen új dolgok, megközelítések elsajátítása."

"Kötetlen, interaktív kommunikáció."

"Később is használható jótanácsok."

"A vevők a saját igényeik alapján vásárolnak, és nem aszerint, amit mi akarunk eladni nekik."

Ügyfélközpontú értékesítés tanfolyamunk, az értékesítési tevékenység "taktikai" részével foglalkozik, azaz hogyan tudjuk hatékonyan megszervezni és irányítani az egyes üzleti megbeszéléseinket legyen szó telefonon történő megbeszélésről, személyes tárgyalásról vagy akár email-en történő üzleti levelezésről.

A legtöbb eladástechnikai tanfolyammal ellentétben, melyek az értékesítőket saját elképzelésük prezentálására tanítják, az ügyfélközpontú értékesítés a jelöltjeink vagy már meglévő ügyfeleink "koncepciójának", vagyis az általuk elképzelt megoldásnak a feltárására és megértésére koncentrál, ami miatt valójában megvásárolnak valamit.

A hagyományos eladói megközelítés, mely a terméket vagy szolgáltatást helyezi a középpontba, az ügyfélközpontú értékesítés a vevői igények hatékony feltárására irányuló, négy részből álló, elsősorban kérdésfeltevésre alapuló módszertant ismertet meg a résztvevőkkel. Ezzel a megközelítéssel hatékony információáramlást és folyamatos kommunikációt alakíthatunk ki ügyfeleinkkel vagy jelöltjeinkkel, lényegesen meg tudjuk különböztetni magunkat versenytársainktól, valamint segít a mindkét fél számára előnyös, "nyer-nyer" üzleti kapcsolatok kialakításában és hosszú távú fenntartásában. A termékek/szolgáltatások eladása helyett a koncepciók vagy megoldások értékesítési filozófiájának alkalmazása számottevően növeli az értékesítők magabiztosságát és hitelük megteremtésének esélyeit értékes ügyfeleiknél.

Kinek ajánlott a részvétel

Ezt a tanfolyamot elsősorban azoknak az értékesítés területén dolgozó szakembereknek és vezetőiknek javasoljuk, akik hatékonyabbá akarnak válni az ügyfeleikkel és jelöltjeikkel történő kommunikáció terén, beleértve a telefonon folytatott megbeszéléseket, a személyes üzleti tárgyalásokat vagy az email-en folytatott üzleti levelezést, mint például:

 • értékesítési munkatársaknak,
 • kereskedelmi igazgatóknak,
 • üzletembereknek,
 • területi vezetőknek,
 • kereskedelmi és marketingszakembereknek,
 • ügyfélmenedzsereknek,
 • minden más szakembernek, aki ügyfelekkel is kommunikál.

Mit sajátítanak el a résztvevők

 • Hogyan tanuljanak meg termékek/szolgáltatások eladásától eljutni annak megértéséhez, hogy valójában miért vásárolnak az ügyfelek.
 • Hogyan hasznosítsák a vevők igényeinek ismeretét.
 • Hogyan használjanak egy egyedülálló, proaktív kérdezési módszert kritikus hiányzó üzleti információk megszerzésére.
 • Hogyan képzeljék magukat az ügyfeleik helyébe azáltal, hogy megismerik a döntéshozatali folyamatukat, és fordítsák ezt a tudást a maguk előnyére.
 • Hogyan pozícionálják cégüket és ajánlatukat hatékonyabban az erősségeikre támaszkodva.
 • Hogyan tudják felismerni azt, ha egy ügyfél nem akarja magát elkötelezni, és mit tehetnek ennek megszerzése érdekében.
 • Hogyan tegyenek különbséget egy egyszerű kifogás és egy alapvető ellenérv között.
 • Hogyan kerüljék el a "fordított eladás" csapdáját, ami a vevői igény természetes meglétéből indul ki.
 • Hogyan készüljenek fel alaposan minden üzleti megbeszélésükre, ezáltal nagyobb magabiztosságot és jobb eredményeket elérve.
 • Hogyan állítsanak fel reális célokat az üzleti tárgyalások elvárt kimenetelét illetően.
 • Hogyan tegyék világossá az üzletfeleik számára, hogy miért akarnak találkozni vagy beszélni velük, hogy ők is fontosnak tartsák a megbeszélésre időt szánni.
 • Hogyan teremtsenek bizalmat minden vevőnél és minden alkalommal.
 • Hogyan érjék el az ügyfeleiknél/jelöltjeiknél, hogy azok partnerek legyenek a "közös vállalkozásuk" sikerének elérésében.
 • Hogyan kezeljék az alapvető ellenérveket és észleljék a vevői elkötelezettség jeleit.
 • Hogyan végezzék el a megbeszélések értékelését és dolgozzanak ki terveket a folytatásra, amíg az üzletet sikeresen le nem tudják zárni.

Miért éri meg részt venni

 • Tudatossá és hatékonyabbá válik az értékesítési tevékenység.
 • Jobb időgazdálkodást és a kor értékesítési követelményeinek is megfelelő kommunikációs készségeket sajátítanak el.
 • Növekszik az értékesítők teljesítménye és az általuk megnyert üzletek száma, ezáltal a cég bevétele és sikeressége.
 • Hosszú távú, jövedelmező ügyfélkapcsolatok épülnek, nem kell minden megrendelésért külön megküzdeni.
 • Javul a cég megítélése, és elégedettebbek lesznek az ügyfelei.

Tanfolyamtípusok

 • Exkluzív vállalati
  Kétnapos tanfolyam exkluzívan, egyetlen cég munkatársainak saját oktatótermükben vagy külön helyszínen. Utóbbi remek csapatépítő eszköz is a közös munka révén.
 • Nyílt
  Kétnapos tanfolyam különböző szervezetek résztvevői számára, mely kiváló lehetőséget ad a más cégekkel való kapcsolatépítésre is.
 • Ismétlő
  Egynapos tanfolyam a Komplex értékesítési tanfolyamot végzett résztvevők számára a már elsajátított ismeretek felelevenítése, és jobb rögzítése érdekében.
 • Műhelymunka
  Félnapos gyakorlati foglalkozás, szintén a tanfolyamot korábban elvégzett résztvevők számára a már elsajátított ismeretek begyakorlása és elmélyítése céljából.
 • Üzleti konzultáció
  Az ismeretek birtokában a cég üzleti tevékenységének hatékonyabbá tételére. Kereskedelmi vezetők számára javasolt.

Tanfolyami áttekintés

A résztvevők a két nap alatt elsajátítanak egy lépésről-lépésre felépülő és követhető módszertant, amivel hatékonyan tudják az ügyfeleikkel és jelöltjeikkel való interakcióikat irányítani, beleértve üzleti megbeszélések/tárgyalások hatékony és eredményes megszervezését, lebonyolítását és értékelését, ellenvetések kezelését, akciótervek kidolgozását, valamint a vevőket motiváló igények feltárását és elkötelezettségük megszerzését.

 • Az ügyfél "koncepciója"
  Mit is akar az ügyfelük elérni, és miért olyan fontos ezt az elképzelést pontosan megérteni. A termékek/szolgáltatások eladásától eljutni a megoldások értékesítéséig. Miért fontosabb ez utóbbi.
  Műhelymunka: Az ügyfél döntéshozatali folyamatának megismerése és megértése.
 • Egyedi értékesítési cél
  Konkrét, mérhető és "kézzelfogható" értékesítési célok megfogalmazásának módszere. Különbség a ködös és a kristálytiszta célok között.
  Műhelymunka: Értékesítési cél(ok) megfogalmazása a példaként hozott ügyfelekhez.
 • Akciótervek kidolgozása
  Az ügyfél által elvégzendő tevékenység kidolgozása minden megbeszélés alkalmával, amivel az eladás előrébb jut. A "legjobb elérhető cél" meghatározása, ami még reálisan elvárható a tárgyalástól, valamint egy "minimális cél" kidolgozása, amit mindenképpen el akarunk érni, hogy eldönthető legyen vajon a kívánt irányba halad-e az üzleti lehetőségünk. Mi a teendő, ha a minimális célt sem sikerül elérni.
  Műhelymunka: Akciótervünk, a legjobb és a minimális célok kidolgozása a legközelebbi üzleti tárgyalásukra.
 • Valós üzleti ok
  Az ügyfél által elfogadható és számára is lényeges ok(ok) kigondolása a megbeszélés vagy tárgyalás szükségességének megindokolására.
  Műhelymunka: A tanfolyamra példaként hozott tárgyalás valós üzleti okának kidolgozása.
 • A hitelesség megteremtése az ügyfélnél/jelöltnél
  Milyen információink hiányoznak, és ki az a kulcsszereplő aki segíthet bennünket ezek megismerésében. A kérdezés, mint folyamat, amivel igazoljuk a meglévő és feltárjuk a hiányzó információinkat. Az öt kérdésfajta: jóváhagyó, új információt adó, hozzáállást tükröző, elkötelezettséget mutató és az alapvető ellenvetéseket feltáró.
  Műhelymunka: Hiányzó információk megszerzése és az erre irányuló hatékony kérdések kidolgozása.
 • Kritikus információk megszerzésének módjai
  Milyen információink hiányoznak, és ki az a kulcsszereplő aki segíthet bennünket ezek megismerésében. A kérdezés, mint folyamat, amivel igazoljuk a meglévő és feltárjuk a hiányzó információinkat. Az öt kérdésfajta: jóváhagyó, új információt adó, hozzáállást tükröző, elkötelezettséget mutató és az alapvető ellenvetéseket feltáró.
  Műhelymunka: Hiányzó információk megszerzése és az erre irányuló hatékony kérdések kidolgozása.
 • Kommunikáció felsőfokon
  Az eladó és vevő közötti hatékony kommunikáció kialakítása. Mikor kérdezzünk és mikor hallgassuk inkább, hogy mit mond a vevő. A hallgatás előnyei.
  Műhelymunka: A hallgatás gyakorlása és eredményeinek összefoglalása.
 • Információink hatékony átadása
  A vevő döntésének kulcsa: magunk megkülönböztetésének módja a termékünk/szolgáltatásunk "egyedi erősségeinek" megfelelő bemutatása. Mi a különbség az erősségek és a termékjellemzők között. Teszteljük, hogy valóban sikerült-e számottevően megkülönböztetnünk magunkat - ennek módjai.
  Műhelymunka: Egyedi erősségeink feltárása.
 • Értékesítési megközelítési módok
  A hagyományos "termékközpontú" és az "ügyfélközpontú" megközelítés - melyik működik és melyik nem. A "nyer-nyer" eredményeket hozó értékesítés előnyei, amikor az ügyfél igényeit helyezzük a középpontba.
  Műhelymunka: Az ügyfélközpontú vagy "közös vállalkozás" megközelítés alkalmazása a gyakorlatok során feldolgozott példában, "nyer-nyer" eredmény elérésének módja.
 • Az ügyfél elkötelezettségének elnyerése
  Miért fontos, hogy minden üzleti megbeszélésen meghatározzuk, hogy mit fog legközelebbre az ügyfél/jelölt tenni. Annak megállapítása, hogy kész a vevő is tenni az üzlet sikeréért. Az ügyfél elkötelezettségének jelei. Mi lehet az oka, ha vonakodik a vevő - az alapvető ellenérvek feltárásának módjai.
  Műhelymunka: Ügyfelünk elkötelezettségének megszerzése, a lehetséges alapvető ellenérvek feltárása.
 • Üzleti tárgyalások forgatókönyve
  A megszerzett ismeretek felhasználása a következő üzleti tárgyalásunk részletes tervének kidolgozásához.
  Műhelymunka: Munkalapunk kitöltése a megbeszélés legfontosabb paramétereinek összefoglalására: legjobb elérhető célunk, egyedi erősségeink, kérdések a hiányzó információink megszerzéséhez, és a vevői elkötelezettség kialakításához.
 • A tanfolyam összefoglalása
  A tanfolyam értékelése, a tanultak átültetése a gyakorlatba. Jövőbeni támogatás.

Időpontok - jelentkezés

A Consulting Services International Tanácsadó Kft. Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyamai a következő módon vehetők igénybe:

 • Nyílt tanfolyamok
  Ezekre a tanfolyamokra különböző cégek kereskedelmi szakembereit, vezetőit invitáljuk. Nyílt tanfolyamainkat a kis létszámú (1-4 fős) kereskedelmi csapattal rendelkező vállalatoknak, vállalkozásoknak ajánljuk, illetve nagyobb vállalatoknak, ha a tanfolyamra csak néhány főt szeretnének delegálni. A tanfolyam a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzésén túl remek lehetőséget nyújt más cégekkel való kapcsolatfelvételre is.
  A tanfolyam díja 129.900 Ft + 25% áfa/fő, mely magába foglalja a kétnapos kurzus díját, a segédeszközök költségét, az ebédeket és frissítőket. A tanfolyami résztvevők számára ingyenes őrzött parkolást, a vidékről érkezőknek igény esetén a rendezvény helyszínén kedvezményes árú szállást biztosítunk. A tanfolyamok Budapesten kerülnek megrendezésre. Helyszín, szállásfoglalás: Hotel Aquarius.
 • Exkluzív vállalati tanfolyamok
  Öt vagy több főből álló értékesítési csapattal rendelkező cégek számára javasoljuk a kizárólag saját munkatársaik és vezetőik részére megrendezésre kerülő tanfolyamainkat. Igény szerint külön helyszínen is vállaljuk a tanfolyam megtartását, akár több turnusban és hétvégén is. A tanfolyam páratlan gyakorlati tapasztalatai mellett kiváló csapatépítő eszköz is egyben. Ezeket a tanfolyamokat a résztvevők számától függően, testre szabott áron vállaljuk. A tanfolyamokra a szakképzési hozzájárulás igénybe vehető. Ha ilyen tanfolyamaink iránt érdeklődik, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Nyílt
tanfolyamok:

január 26-27.

február 23-24.

március 23-24.

április 27-28.

május 25-26.

június 15-16.

július 13-14.

szeptember 28-29.

október 19-20.

november 16-17.

december 7-8.

Jelentkezési lap

» letöltés

Elektronikus jelentkezés

» e-mail

Ha exkluzív vállalati tanfolyamunk iránt érdeklődik, kérjük keressen meg minket!

© CSINT - Tanácsadó Kft        Tel/fax: (1) 207-6277        E-mail: info@csint.hu

A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult megeXTReMe Tracker

CSINT - Tanácsadó Kft CSINT - Tanácsadó Kft Tréningek Jelentkezés created by Dupai Tanácsadás Referenciák Hírlevél Fotógaléria