CSINT » Tanfolyamok » Értékesítési tanfolyamok
Értékesítési tanfolyamok

Eladás felsőfokon - komplex értékesítési tanfolyam

Eladás felsőfokon - komplex értékesítési tanfolyam

Ezen a kétnapos tanfolyamon az eladási célok megvalósítását elő-segítő stratégiák kidolgozását sajátítják el a résztvevők. Megtanulják, hogyan lehet feltérképezni a vevőik döntési mechanizmusát, a döntés-ben részt vevő személyeket beazonosítani és megfelelően kezelni, valamint az üzletek hatékony lezárásához szükséges információk megszerzésének és felhasználásának módozatait.

Az értékesítési munka összetett tevékenység, mely során em-berek adnak el embereknek. Értékesítési tanfolyamainkon nem a hagyo-mányos felfogás szerinti eladói fondorlatokat, trükköket oktat-juk, hanem hatékony és gyakorlatorien-tált, lépésenként követhető rend-szereket tanítunk meg a részt-vevőknek. A ma üzleti környezete sokrétű tudást követel meg az értékesítéssel foglalkozó szak-emberektől. A vásárlók isme-retei kibővültek, meggyőzésük nem könnyű fel-adat, nem be-szélve a kiélezett piaci versenyről.

» részletek

Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyam

Ügyfélközpontú értékesítési tanfolyam

A kétnapos program az üzleti megbeszélések és tárgyalások megter-vezéséről és hatékony, lépésről lépésre történő gyakorlati kivitelezé-séről szól. A résztvevők elsajátítják azokat a képességeket, amivel az ügyfeleik helyébe tudják képzelni magukat. Megértik a gyakran rejtett okokat, hogy miért vásárol vagy éppen semmit sem vesz valaki, és hogy miként lehetséges a saját terméküket, szolgáltatásukat a vevők elképzelésével összekötni.

Aktív értékesítési tanfolyam

Aktív értékesítés tanfolyam

Ezt az egynapos tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a vevők keresik fel őket üzletükben, boltjukban vagy éppen irodájukban. A program a kereskedők munkája során előforduló szituációkat tárgyalja folyamatukban, és egy jól használható, gyakorlatorientált módszertan átadását valósítja meg.

Egyedi értékesítési tanfolyamok

Egyedi értékesítési tanfolyamok

Ezeknek az értékesítés különböző területeivel foglalkozó tanfolyamoknak a tematikáját a megrendelő szervezet egyéni igényei szerint alakítjuk ki. Az értékesítési csapat igényeinek felmérése után a tárgyalástechnika, kommunikáció, konfliktuskezelés és prezentáció területéről állítjuk össze a szükséges ismereteket. Ha ilyen tanfolyamaink iránt érdeklődik, kérjük keressen meg minket!

Értékesítési tanfolyamaink

Az értékesítési munka összetett tevékenység, mely során emberek adnak el embereknek. Értékesítési tanfolyamainkon nem a hagyományos felfogás szerinti eladói fondorlatokat, trükköket oktatjuk, hanem hatékony és gyakorlatorientált, lépésenként követhető rendszereket tanítunk meg a résztvevőknek. A ma üzleti környezete sokrétű tudást követel meg az értékesítéssel foglalkozó szakemberektől. A vásárlók ismeretei kibővültek, meggyőzésük nem könnyű feladat, nem beszélve a kiélezett piaci versenyről.

Míg a legtöbb tanfolyamon az értékesítőket saját elképzeléseik prezentálására tanítják meg, mi az értékesítést az ügyfél szemszögéből közelítjük meg: mi az amit ő keres, a vásárlási folyamat mely fázisában jár, milyen üzleti eredményeket, illetve személyes nyereséget vár tőlünk és a megvásárolandó terméktől vagy szolgáltatástól. Ennek megfelelően a sok tényezőt magába foglaló eladói munkát két nagy területre bontjuk: stratégiára és taktikára.

Stratégia alatt az egyes értékesítési célokat megvalósító tervezést, előkészítést értjük, míg a taktikai elemek a szemtől szemben vagy telefonon folytatott üzleti megbeszélések hatékony megtervezését és lebonyolítását teszik lehetővé.

© CSINT - Tanácsadó Kft        Tel/fax: (1) 207-6277        E-mail: info@csint.hu

A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult megeXTReMe Tracker

CSINT - Tanácsadó Kft CSINT - Tanácsadó Kft Tréningek Jelentkezés created by Dupai Tanácsadás Referenciák Hírlevél Fotógaléria