CSINT » Tanfolyamok » Csapatépítő tanfolyamok » Piramis csapatépítő tanfolyam
Piramis csapatépítő tanfolyam

Indoor csapatépítő tanfolyam

» Kinek ajánlott
» Mit tanulnak
» Csapatszintű készségek
» Kezelt csapathelyzetek
» Tanfolyamtípusok
» Áttekintés

Ügyfeleinktől megkérdeztük, hogy mi tetszett nekik a tanfolyamon?

"Összehozta a csapatot, jobban megismertük egymást."

"Az egész tréning nagyon hasznos volt, most már ismét látok reményt arra, hogy újra összeáll a csapat."

"Fogolydilemma."

"Belbin-teszt konklúziói."

"A helyszín."

"A hozzáállás."

"Összejöttünk, mindenki részt vett a programokban, kiderültek a jó (kevésbé jó) tulajdonságok."

"A csapat együttműködése, a kiváló hangulat, a kedves szervezés."

"Az, hogy kiderült, a csapaton belül kinek mi az erőssége, gyengesége, és ki az a személy, aki ezt tudja ellensúlyozni."

"A szituációs gyakorlatok."

"Változatos, jól felépített feladatok, játszva tanított a tréning."

"Játékosan segített rámutatni komoly dolgokra."

"A csapatgyakorlatok."

"A csapatjátékok, főleg a piramisépítés."

Indoor csapatépítő tanfolyam
Indoor csapatépítő tanfolyam

"A magányos farkasok ideje lejárt – üzleti sikert csak csapatban, együttműködve lehet elérni."

Minden munkahelyen, minden munkakörben csapatban dolgozunk: közös a feladat, és közös az eredmény is. Az egymásra utaltság felismerése azonban még nem elegendő ahhoz, hogy valóban jól működő csapat alakulhasson ki, melynek tagjai kölcsönösen elfogadják, tiszteletben tartják egymást, hatékonyan tudnak egymással kommunikálni, konfliktusaikat tudatosan kezelik, és mindebből fakadóan magas szintű üzleti teljesítményre képesek. A vállalati csapatokat tudatosan kell felépítenünk, majd folyamatosan meg kell újítanunk ahhoz, hogy a csapattal kapcsolatos üzleti céljainkat el tudjuk érni.

A csapatépítési megoldások rendkívül változatos képet mutatnak. Egyes cégek már egy közös kirándulást is komoly csapatépítésnek tekintenek, mások a csapatépítő tréning során különleges kihívást jelentő helyzetek elé állítják a munkatársakat. Megint mások pszichológiai kiselőadásokat szerveznek csapatuk számára, és ettől remélik a teljesítmény javulását.

A Piramis tréning egyedi megoldást kínál. Egyedisége abban rejlik, hogy ötvözi a spontán játékokat és a tudatos megismerést segítő gyakorlatokat. A tréning kézzelfogható feladatokon keresztül vezet el a csapattagok jobb önismeretéhez, egymás megismeréséhez, a kommunikáció és az együttműködés fejlődéséhez. Minden egyes csapatfeladatnak pontos pszichológiai és üzleti célja van – és ezeket a feladatokat a csapattal kapcsolatos egyedi üzleti igényeknek megfelelően állítjuk össze. Ilyen igény lehet pl. új tagok integrálása a csapatba, a csapaton belüli kommunikáció fejlesztése, a konfliktuskezelés javítása vagy az együttműködés szintjének emelése.

A Piramis tréning több, mint csapatépítés. Egyszerre jelent személyes és társasági élményt, kínál izgalmas önismereti kalandot, és támogatja a csapatot céljai elérésében.

Kinek ajánlott a részvétel

A Piramis tréninget bármely üzleti területen dolgozó csapatnak ajánljuk. Az alábbi területeken dolgozó csapatok számára különösen hasznos a tréning által nyújtott támogatás:

 • értékesítési csapatok,
 • marketingcsapatok,
 • ügyfélszolgálati csapatok,
 • céges kiszolgáló funkciókat nyújtó csapatok (pl. pénzügy, adminisztráció),
 • vezetői csapatok,
 • kisebb méretű cégek esetén az egész vállalatot egyetlen csapatként kezelhetjük.

Milyen egyéni ismereteket szereznek a résztvevők

 • Elmélyítik önismeretük szintjét.
 • Alaposabban megismerkednek csapattársaikkal.
 • Megismerkednek a csapatban róluk kialakult képpel.
 • Tudatosítják a csapatban betöltött szerepüket.
 • Tudatosítják csapattársaikhoz fűződő viszonyukat.
 • Tudatosítják együttműködésre vagy versengésre való hajlandóságukat.

Milyen készségekkel gazdagodik a csapat

 • Bővülnek a csapattagok egymásra vonatkozó ismeretei.
 • Fejlődik a tagok közötti megértés, tisztelet és bizalom.
 • Fejlődik a csapattagok közötti együttműködés.
 • Új kommunikációs csatornák nyílnak meg, a meglévő csatornák tisztulnak.
 • Ismertté és használhatóvá válnak a konfliktuskezelés új, társas módjai.
 • Világossá válnak a csapatban betöltött szerepek.
 • Javul a csapatmunka tudatossága.
 • Elképzelések születnek a jobb munkamegosztásra, a csapat teljesítményének javítására.

Milyen csapathelyzeteket kezel a tréning

 • Új csapat szervezése.
 • Új tagok integrálása meglévő csapatba.
 • Hosszabb ideje dolgozó csapatok felfrissítése, a csapatmunka megújítása.
 • A csapaton belüli kommunikáció nehézségei.
 • A csapaton belüli együttműködés nehézségei.
 • A csapaton belüli konfliktusok kihívása.

Tanfolyamtípusok

 • Exkluzív vállalati
  Kétnapos tanfolyam exkluzívan, egyetlen cég munkatársainak saját oktatótermükben vagy külön helyszínen. Elsősorban az utóbbi megoldást ajánljuk.
 • Üzleti konzultáció
  Az ismeretek birtokában a cég üzleti tevékenységének hatékonyabbá tételére. Cégvezetők számára javasolt.

Tanfolyami áttekintés

A Piramis tréninget egyedi megközelítéssel szervezzük, a megrendelő cég céljainak ismeretében. Jellemzően az alábbi elemek kombinációja szerepel a tréning programjában.

 • Feszültségoldó és bemelegítő játékok
  Feloldják a résztvevőkben esetlegesen meglévő kezdeti feszültséget, csökkentik ellenállásukat. Fejlesztik az egymásra figyelést és az aktív együttműködést. Segítenek megteremteni a tréning ideális légkörét.
 • Rövid, élénkítő gyakorlatok
  Felfrissítik a testet, egyidejűleg felkeltik a figyelmet, javítják a koncentrációt. Összhangot teremtenek a csapattagok között. Egy hosszú nap során különösen nélkülözhetetlenek.
 • Hosszabb, intenzív feladatok
  A tréning lényegét alkotják. A résztvevők intenzív csapatmunkában oldanak meg kihívást jelentő feladatokat, melyek egyszerre mozgósítják személyiségük fizikai, érzelmi és értelmi részét. A megoldáshoz egyéni és társas képességeiket is használják. (Pl. kommunikációs, konfliktuskezelési és együttműködési készség.) A feladatok során megfigyelői szerepeket is biztosítunk egyes résztvevők számára.
 • Önismereti és társas tesztek, elemzések
  A nemzetközileg alkalmazott és elismert tesztek tudományos kutatási programok gyakorlati eredményeit összegzik, világos és könnyen befogadható formában. Általában rövid kérdőívkitöltésen alapszanak, melyet a résztvevők önállóan végeznek el a tréning folyamán. A kérdőívek értékelése csoportos tevékenység, melynek során mód nyílik konkrét munkahelyi tapasztalatok feldolgozására is.
 • Értékelő és feltáró beszélgetések, tréneri irányítással
  Minden fontos feladat után közös megbeszélés, tudatos értékelés következik. A trénerek aktívan közreműködnek a beszélgetés moderálásában. Támogatják a résztvevőket érzéseik és gondolataik megosztásában, ösztönzik az átélt tapasztalatok tudatosítását, a tanulságok megfogalmazását.

© CSINT - Tanácsadó Kft        Tel/fax: (1) 207-6277        E-mail: info@csint.hu

A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult megeXTReMe Tracker

CSINT - Tanácsadó Kft CSINT - Tanácsadó Kft Tréningek Jelentkezés created by Dupai Tanácsadás Referenciák Hírlevél Fotógaléria